Rekisteriseloste Askur Oy Pizza Hut Finland

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Askur Oy (Y-tunnus: 2034228-6)

Aleksanterinkatu 21 H, 00100 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Johan Sirén

Sähköposti: marketing(a)pizzahut.fi

REKISTERIN NIMI

Askur Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on osallistunut Askur Oyn järjestämään arvontaan ja antanut luvan henkilötietojen säilytykselle arvontaa ja tulevia tarjouksia varten.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Askur Oyn asiakasrekisterin ylläpitäminen markkinointikampanjoita varten. Tietoja voidaan käyttää Askur Oyn toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Askur Oyn omassa rekisterissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse marketing(a)pizzahut.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

• Henkilön etunimi

• Sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Askur Oy:n käytössä, tietoja ei luovuteta ulkoisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Rekisteröitynyt voi poistaa henkilötiedot järjestelmästä ellei lainsäädäntö muuta vaadi.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin sisältöä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Askur Oyn sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Askur Oy:n suojatulla palvelimella.