Pizza Hut Suomi – Asiakaskyselyiden, pelien ja arvontojen yleiset ehdot

Pizza Hut Suomi järjestää vaihtuvia pelejä, arvontoja sekä jatkuvia asiakaskyselyitä vuoden 2024 aikana.

1. Järjestäjä

Arvonnan / Pelit / Asiakaskyselyn järjestää Pizza Hut Suomi / Askur Oy, Aleksanterinkatu 21, 00100 Helsinki (myöhemmin ”Järjestäjä”). 

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan / peleihin saavat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan / Peleihin eivät saa osallistua Askur Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä tämän arvonnan / peli kokonaisuuden suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt. 

Arvontaan / Peleihin osallistuminen ei edellytä ostamista. Arvontaan / Pelehin osallistuminen edellyttää suoramarkkinointiluvan antamista.

3. Peli / Arvonta-aika ja osallistuminen peliin / arvontaan

Arvontaan asiakaskyselyyn tai peliin voi osallistua täyttäen arvonta/kysely/peli kohtaisesti tarjotun digitaalisen lomakkeen. Peliin / kyselyyn / arvontaan osallistuminen edellyttää tämän sivun sääntöjen ja Pizza Hut Suomen rekisteriselosteen lukemista ja hyväksymistä. Osallistumista ei hyväksytä osallistumisajan päättymisen jälkeen. Osallistuja voi peruuttaa pelin / arvonnan / asiakaskyselyn yhteydessä antamansa markkinointi luvan samiensa viestien alaosasta löytvää linkkiä käyttäen. 

4. Palkinnot, palkintojen arvonta ja toimittaminen sekä voittajan julkistus

Peleissä ja arvonnoissa arvotaan, ja kyselyihin vastanneita vastaajia palkitaan, näiden sääntöjen mukaan osallistuneiden kesken erilaisia 7€ minimi oston yhteydessä lunastettavissa olevia etuja. (Pizza Hut varaa oikeuden muuttaa minimi oston määrää tarvittaessa uusien pelien, arvontojen tai kyselyiden lanseerauksen yhteydessä). Pelaaja voittaa pelistä riippuen joko satunnaisesti tai oman peli suorituksensa perustuen. Asiakaskyselyissä voidaan jakaa ennakkoon määrättyjä etuja. Voittajille lähetetään palkinto/kiitos edun lunastukseen liittyvät ohjeet ja tiedot sähköpostitse rekisteröinnin jälkeen. Peleissä ja arvonnoissa peli myös ilmoittaa voittajille voitosta pelin päättyessä. Voitto edun lunastukseen liittyvät ehdot eritellään voitajille toimitettavassa sähköpostissa, ja etujen arvo ja lunastus aika vaihtelee lunastettavasta etuudesta riippuen. Voittaja voi lunastaa yhden edun per ostos.

5. Rekisteritiedot

Peliin / arvontaan / asiakaskyselyyn osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Annetuista henkilötiedoista osallistujan nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan sähköisen suoramarkkinoinnin suorittamiseksi. Peliin / arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään arvontaa koskevissa säännöissä esitetyllä tavalla. Tietosuoja/rekisteriseloste on luettavissa täällä. 

Osallistujat antavat osallistuessaan Pizza Hut Suomelle (/Askur Oy:lle) suostumuksen lähettää osallistujalle markkinointimateriaalia eritavoin. Markkinointia varten annettuja henkilötietoja käsitellään Pizza Hut Suomi / Askur Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.Osallistuja voi peruuttaa pelin / arvonnan yhteydessä antamansa markkinointi luvan samiensa viestien alaosasta löytvää linkkiä /yhteystietoa käyttäen. 

6. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja ja kyselyn kautta ansaitun etuuden saaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon/etuuden vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja / kyselyn kautta ansaitun etuuden saaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, kyselyyn tai palkinnon/etuuden lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjällä ei ole vastuuta haitasta, joka johtuu arvontaan osallistumisesta, joka ei ole onnistunut teknisistä syistä johtuen tai arvontaan rekisteröitymisestä, joissa on ilmoitettu puutteelliset yhteystiedot.  

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu, kysely tai arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Tuotteiden saatavuudessa voi esiintyä toimipaikkakohtaisia eroja. Järjestäjällä on myös oikeus korvata palkintotuote vastaavalla tuotteella. 

7. Facebookin ja Instagramin vastuuvapaus

Peli / arvonta ei ole millään tavoin Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista osallistumiseen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli arvontaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, arvonnan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppani(t) tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

9. Sääntöjen vastainen osallistuminen

Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen arvontaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot.

10. Yhteydenotot

Pizza Hut Suomi / Askur Oy asiakaspalvelu palvelee asiakkaita puhelimitse 010 4705408 ja sähköpostitse feedback@pizzahut.fi